Стопаните, които извършват дейности по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, ще бъдат компенсирани с парични обезщетения за загубата на доходи в периода, докато новите насаждения встъпят в плододаване.
 
 
Това предвижда Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) в проект за промяна на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. Срокът за обществено обсъждане на измененията е определен до 14 януари 2019 г.
 

Министерството предлага промени в действащата наредба едва месец след обнародването й.

 
По сегашните правила по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се подпомага конверсията на сортовия състав на насажденията конкретно дейностите изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция.
 
За тези дейности „одобрените кандидати получават обезщетение за загуба на доход под формата на парично обезщетение, което компенсира загубата на доходи в периода до встъпване в плододаване на новосъздадените лозови насаждения за определен период от време, който не надвишава две последователни винарски години, с цел полагане на грижи за насажденията и опазване на околната среда“, гласи проектът.
 
 
При промяна на местонахождението на лозя се предвижда възможност фермерът да избере дали да вземе парично обезщетение за загубата на доход за две последователни винарски години, или да получи разрешение за едновременно отглеждане на стари и нови лозови насаждения за определен период от време - отложено изкореняване, който не надвишава периода на валидност на разрешенията за презасаждане - три години.
 
Предвижда се и промяна в Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г. 
 
Финансовата помощ за парично обезщетение за загуба на доход ще се изплаща на една вноска, с което се освобождават  ангажирани средства от финансова 2020 г., отбелязва зам.-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева в доклад по проекта.
 
Втората вноска по заявленията, за които има издадени заповеди преди промените в наредбата, ще бъде изплатена в срок до 1 февруари 2019 г., се казва още в проекта.