Промишленото отглеждане на картофи има нужда от значителна оптимизация даже в страните с високоразвито селско стопанство. 
 
 
Около половината от картофената реколта в Швейцария се губи по пътя от полето до потребителите, установи изследване на швейцарските компании Agroscope и ETH Zurich, цитирани от Agroscope.
 
Конкретно, по веригата за доставка в Швейцария изчезват 55% от масовото производство на картофи и 53% от органичната продукция. Разликата се обяснява с количеството и качеството на получената реколта от двата вида. 
 
 
При органичното отглеждане на картофи стопаните добиват по-малки обеми и по-внимателно се отнасят към процеса на обработка и съхранение на продукцията. В резултат в търговската мрежа постъпват органични картофи с по-добро качество и бракът при тях е по-малък в сравнение с произведените „промишлено“.
 
Според изследователите около 25% от добивите се губят  в процеса на  механизирано прибиране на реколтата. Други между 12 и 24% се отклоняват от търговците на едро с мотив, че не отговарят на определеното качество. Загуби естествено има и по магазините за търговия на дребно.
 
Изследователите препоръчват на стопаните в бранша някои мерки за оптимизация на производството, които да компенсират част от загубите им. Сред тях е внедряването на нови съвременни сортове, които са устойчиви на заболявания. Подходящи са и мерките за намаляване до минимум на вредителите по картофените култури, както и използването на по-ефективно оборудване за събиране и сортиране на картофите.
 
Маркетингът също може да помогне за ограничаване на загубите в търговската мрежа, като производителите се ориентират към отглеждането на сортове, които най-добре съответстват на вкуса на потребителите в даден регион.