След като от 01.01.2014 г. заработи звеното “Фискален контрол” към НАП стана ясно, че и Полицията ще оказва съдействие на данъчните в следенето на агростоки с висок фискален риск. По региони са започнали работни срещи за координиране на действията на НАП и Полицията по отношение на контрол на превоза на аграрни стоки. При съвместната дейност ще бъде предотвратено укриването на данъци и ще бъде осигурена защита на фиска.

 

Полицейските екипи ще оказват съдействие на данъчните, които следят как се движат стоките, дали те се реализират на територията на България или се изнасят за трети страни, както и дали всички транзакции се отразяват коректно в счетоводните и финансови документи на превозвача, получателя и доставчика. При сигнали от съответната местна приходна агенция за неявяване на транспортното средство на декларираните места за разтоварване на стоките, полицейските служители ще установяват местонахождението или движението му, за да предотвратят напускането на страната.

 

В борсите, тържищата, складовете и търговската мрежа униформените ще съдействат за безпрепятственото осъществяване на контролната дейност на данъчните. При проверките ще се включат и служители на Икономическа полиция, за да установят дали има данни за престъпления против данъчната и осигурителната система.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!