През месец март Областния информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) и Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще проведат съвместни изнесени приемни в три от общините в областта. 
 
 
Експертите от ОИЦ ще предоставят информация за актуалните възможности за финансиране с европейски средства чрез Оперативните програми 2014-2020, Програмата за морското дело и рибарство 2014-2020 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020). На разположение на посетителите ще бъдат информационни и рекламни материали, съобщиха от информационния център. 
 
Експертите от ТОО Добрич ще консултират земеделските стопани за възможностите, които предлагат мерките от Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020). Ще бъдат предоставени съвети и информация по предстоящия прием на проектни предложения по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.
 
 
Посещението, предоставянето на съвети и консултирането в рамките на изнесените приемни, е напълно безплатно.