Кръгла маса на тема „Предизвикателствата на новата Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“ с участието на зам.-министъра на земеделието и храните Явор Гечев и на експерти от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) се провежда в Добрич.

 

Янислав Цветанов, експерт в дирекция „Развитие на селските райони“ в Министерството на земеделието и храните (МЗХ), представи накратко пред присъстващите земеделски производители, предизвикателствата, според МЗХ, на новата ПРСР за новия програмен период. „Всеки фермер знае какво може да иска и какво да направи по отделните мерки на програмата сега. Най-често ми задават въпроса дали в следващия период мерките ще са същите. Да, възможностите за подпомагене ще бъдат същите, но ще изглеждат по различен начин – най-вече от гледна точка на облекчаване на режимите и за фермерите, както и ще има и много нови възможности“, коментира г-н Цветанов.

 

Първото, което се опитваме да изясним, е относно дефиницията за селски район и дали обхватът на това понятие ще бъде разширен в следващия програмен период. „Всяка страна-член на ЕС сама определя що е то селски район. Към настоящия момент действащата дефиниция е определена от ПРСР 2007 – 2013. Около 90% или 90 000 кв. км от страната съгласно сега действащата дефиниция попада в територията на селските райони. Но дори и в областните центрове и в градските ареали когато става въпрос за производство и преработка на селскостопанска продукция те могат да бъдат подпомагани“, каза още Янислав Цветанов.

 

На кръглата маса стана ясно, че МЗХ има подробен анализ за предимствата и недостатъците на българското селско стопанство като целта е този анализ да послужи за най-точното определяне на нуждите на земеделските производители за следващия програмен период.

 

За пореден път беше подчертано, че приоритет в работата за периода 2014 – 2020 година ще е подпомагането на дребните стопанства. Финансирането ще е заложено в специална подпрограма, като по този начин за дребните производители ще бъде преодолян сегашния дисбаланс дребните стопани да борят за финансиране с най-едрите производители.

 

Сред акцентите, които ЕС поставя за новия програмен период, е страните-членки да отделят специален ресурс за изграждане на интернет мрежи в малките населени места, посочи още Янислав Цветанов.

 

Очаквайте подробна информация и ВИДЕО само във ФЕРМЕР.БГ !!!
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!