Кандидатстването за подпомагане за отглеждане на угоени прасета по схемата за хуманно отношение към свинете приключва утре. 
 
Първият транш за подаване на документи започна на 2 май и приключва на 17 май. Вторият транш ще е отворен за прием на заявления от 2 до 17 септември, а третият – от 7 до 18 октомври.
 
Помощта се изплаща до един месец след крайната дата за подаване на заявления. Тя обхваща следните мерки:
 
  - Мярка А – Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт;
  - Мярка Б – Осигуряване на изкуствено осветление за най-малко 11 часа (повече отколкото се изисква по стандарт);
  - Мярка В – Използване на фуражи, съдържащ деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг.;
 
Помощта за отглеждане на прасета за угояване се дава за заявен брой животни. Документите се подават в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), а указанията по схемата са публикувани тук.
 
Общият финансов ресурс за тази година по схемата за хуманно отношение към свинете е 33 млн. лв.