В тази необичайна ситуация заради коронавируса работата и на фермери, и на държавна администрация е поставена пред предизвикателства. Обикновено те се решават в движение и актуалната обстановка се променя с часове.

Приеха условията по новия прием по мярка 11 "Биологично земеделие"

Ето защо не беше изненадващ въпросът, който получихме от читател на Агри.БГ, относно това, как ще се изпълняват ангажиментите по Мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в така създалата се ситуация. И най-вече, дали наложените ограничения по време на коронавируса могат да бъдат предпоставка за санкции.

Обърнахме се към Министерството на земеделието за отговор, откъдето ни казаха следното:

„При изпълнение на поети ангажименти по мярка 11 не се налага извършването на специфични дейности или предоставянето на специфични документи, чието изпълнение или предоставяне би могло да бъде възпрепятствано от обявеното в страната извънредно положение. Бенефициентите по мярката следва да съблюдават указанията, дадени от ДФЗ и публикувани на електронните страници на ДФЗ и МЗХГ на 16 март”, казват от пресофиса.

От там допълват, че видът и размерът на санкциите са определени в националното законодателство за точно описани нарушения или неспазване на изисквания, а за случаите на форсмажор са предвидени специални клаузи за бенефициентите.

Тази година по мярка 11 най-накрая ще има възможност за прием на нови заявления и за удължаване на приключили 5-годишни биологични ангажименти. Това обаче ще стане след одобряване на шестата нотификация от ЕК, което би дало възможност за прехвърляне на 40 млн. евро от резерва на ПРСР към бюджета на мярката.