Промени по мярка 11 “Биологично земеделие” бяха одобрени днес, по време на заседание на Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020, научи Агри.БГ.

Ще бъдат ли прехвърлени допълнителни 40 млн. евро по мярка 11? Разбираме през януари 2020 г.

По мярката няма да могат да се заявяват постоянно затревени площи, които са без биологични животни. В тази връзка се въвежда и изискване за гъстота по направление „Биологично растениевъдство“. 

“Фермерът трябва да разполага с минимум 1 био ЖЕ на минимум 2 ха, като животните следва да бъдат сертифицирани”, коментират запознати пред Агри.БГ.


По време на Комитета по наблюдение беше припомнено, че се очаква да бъдат прехвърлени допълнителни 40 млн. евро по мярка 11, с които да се отворят нови приеми през преходния период на прилагане на ОСП до 2022 г. Дали средствата ще бъдат прехвърлени или не ще стане ясно през този месец, след като излязат заключенията на експертите относно одита на Брюксел, който се извърши в периода от 19 до 29 ноември.

Ако средствата бъдат прехвърлени, Комитет предложи да се подпомогнат групите полски и ароматни култури в пълния размер на изчислената ставка за първите 50 ха. Като за площи над 50 ха, подпомагането да е в размер на 5% от ставката.

Предлага се още бенефициентите, които искат да кандидатстват по мярка 11, техните площи, животни и/или пчелни семейства, да имат биологичен статут към 31 декември 2019 г.