Площите, засети със зърнени култури в Европейския съюз (ЕС) вероятно леко ще намалеят през новата стопанска година, най-вече повлияни от намаление на площите с царевица, докато меката пшеница ще се повиши леко. Това сочат първите прогнози за зърнена реколта 2014/2015 на френски анализатори от Strategie Grains, цитирани от Agri.EU.

Според предварителните прогнози на анализаторите общите площи засети със зърнени култури ще намалеят с 600 хил. хка или с 1% до 56,7 млн. хка.

С 3% повече ще бъдат засетите площи с мека пшеница. Относително стабилни ще останат показателите и при зимния ечемик, благодарение на благоприятните есенни условия в Европа. Те обаче ще бъдат компенсирани от очаквания 5–процентен спад при площите с царевица, в комбинация със 7–процентното намаление на площите с пролетен ечемик, посочват анализатори.

Що се отнася до маслодайните култури, прогнозата е общата засята площ през 2013/2014 г. да се понижи леко с около 100 хка. до 12,1 млн. хка.

С около 300 хка. ще се увеличат необработваемите площи в ЕС заради по-ниските маржове на печалба на земеделските производители, сочат прогнозите.


© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!