Цените на млечните продукти бележат от началото на тази година известно повишение, което е продиктувано от тревогите на някои участници на пазара, свързани със сушата в Нова Зеландия.
 
 
Признаците на оживление се наблюдават на фона на сложните процеси в сектора през миналата година. Световният пазар на мляко влезе през септември 2017 г. в низходящия период от цикличното си развитие, което доведе до понижаване на цените на млечните продукти и конкретно на маслото. 
 
Дисбалансът между стойността на маслото и на млечния белтък също се понижи до известна степен, отбелязват анализаторите от AGROMap Credit Agricole, цитирани от portalspozywczy.pl.
 
Според някои експерти, намаляването на производството на мляко в Нова Зеландия няма да промени ситуацията, която се характеризира с постоянното намаляване на цените на млечните продукти. 
 
Пазарната 2017/2018 година в Нова Зеландия вече е към своя край и затова неблагоприятните климатични условия в следващите седмици няма да има такова голямо значение за сектора. 
 
В близките месеци вниманието на пазара ще бъде съсредоточено върху продажбите на мляко от Европейския съюз, където през май всяка година се наблюдават върхови стойности на производството. 
 
В края на 2017 г. в Съюза беше налице силен ръст на продажбите на млечни продукти. В някои от страните-членки се наблюдава възстановяване на млечните стада и във връзка с това може да се очаква продължаване на силния растеж в доставките на мляко с произход ЕС и през Сезон 2018. 
 
Като основание за такава прогноза се сочи и изявлението на еврокомисаря по земеделието Фил Хоган от края на януари, че съществува голям риск от свръхпроизводство на мляко в ЕС.
 
 
Добри перспективи за производство в сектора се наблюдава и в други държави, които са традиционни износители на световния пазар – САЩ, Австралия и Аржентина.
 
От друга страна, обемът на вноса на млечни продукти в Китай през миналата година бележи увеличение с 12.9% при ръст от 20.4% през 2016 г. Данните говорят за чувствително понижаване на темповете на нарастване на търсенето на млечни продукти в Китай през 2017 г., макар че то все още продължава да е силно.
 
Понижаване на динамиката на импорта на млечни продукти през миналата година беше отчетено също и при други значими вносители, като Индонезия, Филипините, Египет, Русия и Бразилия. Като вземат предвид прогнозите за търсенето на мляко на световния пазар, някои анализатори предполагат, че низходящата фаза в сектора ще продължи до второто тримесечие на 2019 г.
 
 
Основните рискови фактори на световния пазар на мляко ще бъдат агрометеорологичните условия при големите износители на млечна продукция в глобален мащаб, равнището на запасите за интервенции на пазара, натрупани през последните години от Европейската комисия, както и търсенето на пазара в Китай, който във висока степен зависи от спекулативния фактор.