"Българските фермери възлагат големи надежди на чешкото председателство на ЕС за продължаване на дебата за изравняване на плащанията в новите страни-членки. В условията на световна финансова криза земеделските производители от всички европейски държави имат нужда от солидарна подкрепа". Това каза евродепутатът Петя Ставрева по време на дебата в Аграрната комисията на Европарламента при представянето на приоритетите на Чехия в областта на земеделието. Дискусията се състоя на 20 януари 2009 г. в Брюксел в присъствието на чешкия министър на земеделието Петер Яндалович.
 
Петя Ставрева постави въпроса за бавното усвояване на средства по програмите за развитие на селските райони в страните-членки и за необходимостта от насърчаване на фермерите да изготвят и реализират проекти.
 
Министър Яндалович посочи, че Чехия ще работи за сближаване на размера на помощите за страните-членки и за повишаване на доходите на земеделските производители в Европейския съюз.