Един от ключовите моменти в Стратегията „От фермата до трапезата“ е 50% намаление на употребата нa пестициди в селското стопанство до 2030 г. Тук веднага изниква въпросът какви ще са допустимите отклонения при внос на пестициди, които са основна грижа за вносителите и износителите.

Коя е европейската "столица" на вноса на незаконни пестициди?

По време на видеоконферентен разговор на високо равнище здравният еврокомисар Стела Кириакидес отговори, че Комисията „ще вземе предвид екологичните аспекти, когато оценява исканията за допустими отклонения при внос на вещества, които вече не са одобрени в ЕС“. 

Като пример за такъв екологичен аспект тя посочи намаляването на опрашителите или натрупването на вещества, които са устойчиви, био натрупващи и токсични. 

Посланието беше ясно, еврокомисарят по здравеопазване настоя, „искаме да насърчим постепенно преминаване към използването на по-безопасни продукти за растителна защита“, а създателите на политики са готови да преразгледат допустимите отклонения за внос на вещества, които отговарят на „критериите за намаляване“ и са рискови за здравето. 

В последния си бюлетин за ОСП от Министерството на земеделието припомнят, че стратегията включва 27 първоначални действия, обхванати в Плана за действие, както и измерими цели за приоритетни области.

Други основни цели, заложи в нея, са 50% по-малко продажби на антимикробни средства, използвани в селското стопанство, 20% намаление на използването на торове и 25% от земеделските земи в ЕС да се използват за биологично земеделие. 

Наред с мерките за насърчаване на здравословни диети и устойчиво потребление, ще бъдат включени и инициативи за хуманно отношение към животните и справяне с измамите с храни. Очаква се първата досега законодателна рамка за устойчиви хранителни системи да бъде внесена до края на 2023 г.
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.