Пчелари призовават за стриктно спазване на Наредба 15 за недопускане на отравяния на пчелни семейства при третиране на посевите. От няколко региона на страната пчелари алармират, че има масово измиране на пчели, което според тях се дължи на вече започнали пръскания на земеделските култури. Браншови пчеларски организации започват работни срещи по места за обсъждане на проблема.

 

Наредба 15 регламентира мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дизинсекционни дейности определя задълженията на възложителите на растителнозащитни мероприятия, собствениците на пчелини и кметовете на кметствата за опазване на пчелите. Контролът по опазването на пчелите се осъществява от кметовете, в чиито райони има разположени пчелини, разпорежда Наредба 15.

 

В нея е записано още, че при извършване на авиационни третирания или третиране с инсектициди и вегетационни хербициди с наземна техника е длъжен да изпрати уведомително писмо по образец до кмета на кметството най-малко 5 работни дни преди третирането. За да започне третиране, трябва да има получено писмено съобщение от съответния кмет, че собствениците на пчелини са предупредени за предстоящото третиране. След уведомяването им собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне.

 

При използване на наземна техника за третиране с продукти за растителна защита е въведено ограничение за часовете, в които третиране с инсектициди не се допуска - интервалът от 11 ч. до 18,30 ч. до края на месец май и от 10 ч. до 19,30 ч. - за месеците от юни до октомври.

 

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), като орган на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), осъществява съдействие както на кметовете, които имат основните отговорности при организиране опазването на пчелите и пчелните семейства при извършване на растителнозащитни мероприятия, така и на пчеларите, когато срещат проблеми при прилагане на продукти за растителна защита от земеделските стопани.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!