Пчелари от община Димитровград, засегнати от пръскането срещу Заразния нодуларен дерматит, излязоха с отворено писмо до премиера, европарламента, прокуратурата и медиите, съобщиха от Дарик. Писмото е придружено с подписка от стопаните на над 3 000 пчелни семейства, пострадали от авиационното пръскане. 
 
Според пчеларите дейността е извършена при грубо нарушение на Наредба 15 от 8 април 2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и Закона за пчеларството, в резултат на което всички пчелари са претърпели и продължават да търпят огромни загуби и пропуснати ползи. Засегнати са над 3 000 пчелни семейства, като до 90% от пчелите извън кошерите са загинали, пишат те.
 
Пчелари излагат и косвените щети от цялостната дейност: намаляване добивите на земеделските производители, унищожени са дивите пчели, нарушено биологично и екоравновесие в общината, негативни последици за майката и пилото в кошера.
 
В заключение те споделят, че за момента хората нямат яснота с какъв препарат е пръскано и защо не са били своевременно уведомени. Настояват за незабавно спиране на незаконните действия, да се спазват законите в страната, да се зачитат техните права, да се извърши проверка и виновните да понесат отговорност, като държавата компенсира загубите.