По данни на The International Nut and Dried Fruit Council Foundation (INC), световното производство на ядки демонстрира изключително високи темпове на растеж, съобщава Asian Fruits.

Полските фермери вярват в лешника

Така за последните 7 години световната реколта от лешници се е увеличила с над 1/3 – до 497,9 хил. тона през сезон 2017/2018, на бадем – почти с 12% до 1,2 млн. тона, на орехи – с над 60% до 871,3 хил. тона, на фъстъци – с ¼ до 598 хил. тона.

В стойностно изражение се наблюдава още по-значителен ръст.

За последните 10 години производството на лешник в света се е увеличило с 1,3 пъти, на бадеми – 2,7 пъти, на орехи – 2,6 пъти, а на фъстъци – 2 пъти.

Увеличаването на общата реколта от ядки е следствие от тенденцията в цял свят към засилване на потреблението на здравословна храна, смятат експерти от INC.

В краткосрочен план тази тенденция ще се запази, прогнозират още от организацията.