През настоящата 2019 година е необходимо добро управление на риска, тъй като пазарите и преди всичко политиката, създават голяма несигурност на пазара на млечни продукти, смята Институтът по икономика на храните.
 
 
Новата година ще започне с достатъчно пазари. Ето защо едва ли ще има по-силни ценови колебания. Въпреки това недостигът на фураж за производителите също може да доведе до различен сценарий: Ако приемем, че доставките на мляко в ЕС намаляват с 1% между декември 2018 г. и април 2019 г. в сравнение със същия период на предходната година, производството ще бъде с 0,7 до 0,8 млн. тона по-малко, що се касае до маслото и обезмасленото мляко на прах. Това ще бъде така при условие, че останалите направления останат непроменени през 2017/18.
 
[news]
Съответно през този период ще бъдат произведени 630 000 тона обезмаслено мляко на прах или 10% по-малко от година по-рано. Ако вътрешният пазар се нуждае от 400 000 тона и 330 000 тона се изнасят, най-малко 100 000 тона ще трябва да дойдат от запасите. Тази тенденция се наблюдава от известно време, като ниските цени стимулират търсенето на вътрешния пазар и износа. Като цяло очакванията са за историческо ниско равнище на цените, смятат от института.
 
Националната асоциация на млекопреработвателите в Германия (NRW) също очаква по-малко количество мляко през новата година. 
 
През 2018 г. големите запаси от мляко на прах оказаха отрицателно въздействие върху динамиката на цените, въпреки че те постепенно намаляваха в резултат на продажбите на около една трета от запаса в края на годината. Поне от средата на годината темата е засушаването в индустрията. Трудно е да се предвиди каква ще е ситуацията през 2019 г., но ние очакваме по-ниски цени на млякото и ръст в цените на фуражите, обявиха от асоциацията пред Agrarheute.