Наскоро в Холандия се състоя изложение, посветено на холандското биоземеделие, където бе представен робот за механично плевене, пише изданието futurefarming.com.

Близо ли е дигитализираното земеделие?

Odd.bot представлява неголям, лек и напълно автоматизиран агрегат, чиято камера умее да различава плевелите от отглежданите култури. Той се движи по полето, а камерата му „разглежда“ различните растения. Всичко, което машината припознае като плевел, се унищожава „ръчно“, без използването на хербицид. 

Биоземеделците са силно заинтересовани от този тип машини, тъй като начинът, по който отглеждат храните, изключва пръскането на посевите с пестициди. Ръчният труд на свой ред невинаги дава решение на проблема. 

Компанията-разработчик на Odd.bot работи върху интеграцията на робота и в традиционните системи за земеделие, макар приоритет да е все пак био селското стопанство. 

Химичното справяне с плевелите е подложено на все по-силен натиск в Европа. Това означава, че машини от типа на Оdd.bot имат своята ниша за развитие. Популярният хербицид глифозат е на праха на цялостна забрана в ЕС. 

„За“ този тип роботи работи и стремежът на фермерите да избягват излишно уплътняване на почвата, което повишава търсенето на леки самоходни машини. 

Точното разпознаване на плевелите, особено в ранен стадий, е важен аспект. То трудно се осъществява с човешко око, но е по-лесно за електронна система с изкуствен интелект. Разработчиците смятат, че за избягването на грешки, свързани с промени в условията на осветеност, роботите трябва да работят основно през нощта, използвайки собствено осветление. 

Засега нищо не се споменава за цената на робота.