Овцевъди от Югозападна България заплашиха, че ако не се решат проблемите им до 12 февруари, ще блокират главен път Е – 79 и граничен пункт Кулата.

 

В декларация на Управителния съвет на Асоциация на овцевъдите в Югозападна България, Сандански, са посочени исканията им:
1. Незабавно изплащане на субсидиите за мери, пасища, обработваема земя и субсидията по “Агроекология” от “Програмата за развитие на селските райони”;

2. Ускоряване работата по адаптиране на идентификационната система към Разплащателна агенция с цел до средата на 2009 г. животновъдите да получат плащане на глава животно;

3. Продължаване действието на програма “de minimis” за онези фермери, които не са използвали максималния размер на помощта;

4. Създаване на регистър на търговците на живи животни до 31. 03. 2009 г.;

5. Незабавно субсидиране на произведеното и продадено сурово качествено мляко, като субсидията за литър да не е по малка от 0,20лв за краве мляко и 0,25 лв. за овче, козе и биволско мляко;

6. Въвеждане на високи мита за суровини от трети страни използващи се в млечната и месна индустрия; Обещаните до 10 000 евро на ферми за достигане на европейските стандарти да бъдат преведени.