Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) изпрати становище до земеделското министерство, заради проект на Наредба 3, регламентираща условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.
 
 
Според овцевъди и козевъди, техният сектор е поставен в неравнопоставено положение, спрямо това на говедовъдите и биволовъдите, в контекста на проектонаредбата, съобщиха от НОКА за Фермер.БГ.
 
Въпреки специалното внимание и приоритета, който тези сектори трябва да получат  по съвет на Европейския парламент, това не се вижда на практика. Другият мотив на асоциацията да изпрати това становище е, че секторите „Овцевъдство“ и „Козевъдство “ поддържат биоразнообразието, не вредят на околната среда и не унищожават биосредата, в която се отглеждат. Заради това НОКА настоява в проектодокумента секторите да се разглеждат, ако не приоритетно, поне равнопоставено спрямо останалите другите.
 
 
От асоциацията предлагат едно животно да може да бъде заявявано за подпомагане, както по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол, но също и по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки (ПНДЖ3). С нотификация от 1 август 2016 г., през Кампания 2017 беше забранено едновременното кандидатстване по двете схеми, като се въведе право на избор от бенефициентите. Мотивите затова бяха изнесените данни за свръх субсидиране на сектора.
 
„Схемите за директни плащания за дребни преживни животни под селекционен контрол се прилагат от кампания 2015, като през първата година фермерите, отглеждащи овце и кози под селекционен контрол получиха плащане по ПНДЖ и ДПЖСК в размер общо на 107 лева за едно животно. Това бе и най-високата ставка до момента. Към днешна дата подобна опасност от „свръх субсидиране“ не съществува, заради значителното намаление на размера на ставките по схемата за ДПЖСК“, категорични са от НОКА.
 
 
Според тях двата сектора са дискриминирани спрямо другите сектори.
 
„Колегите от секторите на биволовъдството и говедовъдството и до днес продължават да комбинират обвързаните си плащания с преходна национална помощ (ПНДЖ1). Важно е да се отбележи, че сближаването на нивото на подпомагане по схемите ДПЖСК и ПНДЖ е предпоставка за отлив на фермери от развъдните програми на Асоциациите. Това ще бъде пагубно за продуктивното животновъдство, което ще става все по-нископродуктивно поради липса на целенасочена работа и контрол“, пише в становището на НОКА.
 
От асоциацията са категорични, че именно с липсата на изисквания по ПНДЖ и относително високата ставка, се стимулира именно това. 
 
Проектът на Наредба 3 беше подложен на обществено обсъждане, което приключи на 3 март 2019 г.