Кандидатстването по схемите за директни плащания на овощарите в Kампания 2015 се оказва мисия почти невъзможна. Това заяви за Фермер.БГ Димитричка Търпанова, председател на Добруджанския овощарски съюз.
 
Започването на нов програмен период с нови правила на ОСП, старта на много нови схеми непознати за овощарите, въвеждането на правните основания и късният старт на кампанията обрича нейното нормално и успешно приключване, заявява Търпанова.
[news]

Овощарите се сблъскват с подготовката на много нови документи по мерките за директни плащания. Системата за нанасяне на правното основание е нова, не добре тествана и дава много грешки. Производителите на плодове, кандидатстващи по мярка 10 “Агроекология и климат” поемат ангажименти за 5-годишен период. При подготовка на плановете по контрол на почвената ерозия се изисква точен и ясен ангажимент по отношение на конкретни парцели с точни декари по ИСАК, заверени от дипломиран агроном. Разминаването на декарите и БЗС-тата на имотите води до корекции на плановете, неколкократно чакане, графици в общинските служби по “Земеделие и гори”, и невъзможност да се приключат заявленията.
 
Проблемно, според овощарите, е също и кандидатсването по подмярка Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство. Кандидатстването по тази мярка изисква документ, издаден от ИАСАС, с който се потвърждава, че заявеният сорт е застрашен от генетична ерозия и е съществуващ. При подготовката на документите и кандидатстването за първа година на всички производители, необходимостта от посещение и оглед на място на овощните градини затруднява работата на специалистите по ИАСАС. Като се прибави и разминаването на правните основания и декарите почти е невъзможно един земеделски производител да успее с едно, а дори и с две посещение в ИАСАС и Общинска служба “Земеделие и гори” да приключи заявлението си за кандидатстване, коментира Димитричка Търпанова.
 
Месеците април и май са много натоварени за нашите производители, освен задължителната работа в овощните градини, започва и прибирането на реколтата от първите плодове от ягоди и череши. Съюзите на овощарите в България апелират управляващите за удължаване срока за внасяне заявления на кампанията по директните плащания 2015 г.
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!