Законопроект ще регламентира отношенията между животновъди и преработватели. Според експерти за МЗХ законопроектът ще защити производителите на мляко. В най-скоро време отношенията между производители на мляко и преработватели ще се регламентират в писмени договори със срок на действие минимум 6 месеца. В тях ще се посочват изкупните цени, обемите на доставка, сроковете на доставка, правата и задълженията на двете страни. До 14 дни след сключването на договорите, те трябва да бъдат вписани в Разплащателната агенция към Държавен фонд “Земеделие”. Специална група в агенцията ще следи дали се спазва новият Закон за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на ЕС. Той още не е влязъл в сила, но предложенията за промени в сега действащия норматив са публикувани за публично обсъждане.


Законопроектът предвижда санкции в размер от 5 000 до 20 000 лева за преработвателите, които изкупуват мляко без писмени договори. За животновъдите, които пък предлагат суровината без необходимия документ, глобата ще е по-ниска – от 500 до 2 000 лева. Това съобщи експертът от Министерството на земеделието и храните Георги Недялков.


Ефектът от подписването на договори между производители и преработватели на мляко ще е, че всичко вече ще излезе на светло. Ще се знае кой преработвател какви цени плаща, в кои райони млякото е скъпо и в кои е евтино.


Експертите от МЗХ съобщиха, че писменото договаряне на продукцията ще започне с млякото, но до 2015 г., когато ще се приложи новата обща селскостопанска политика в ЕС, тази практика ще стане задължителна и за другите селскостопански стоки.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!