От понеделник, 17 септември, ще се приемат заявления за компенсации от неблагоприятни природни бедствия настъпили през 2018 г.
 
 
Утвърденият финансов ресурс по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия - Измръзване от ниски температури през зимата и пролетта на 2018 г." е 700 000 лв. 
 
Средствата са разпределени за следните видове култури:
  • Бадеми-до 1 531,2 лв./ха;
  • Кайсии - до 1 496,0 лв./ха;
  • Сливи - до 1 459,6 лв./ха;
  • Праскови, нектарини - до 1 354,3 лв./ха;
  • Череши - до 1 259,6 лв./ха.
 
На подпомагане ще подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи от посочените култури в резултат на измръзване от ниски температури през зимата и пролетта на 2018 г.
 
Заявления за кандидатстване ще се приемат до 5 октомври 2018 г. в отделите „ПСМП“ към областните дирекции на ДФЗ. Средствата ще бъдат изплатени на земеделските стопани до 22 октомври 2018 г.