От 7 до 12 септември Държавен фонд „Земеделие“ отваря прием на заявления за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.  Приемът ще включва проекти с инвестиции само за закупуване на земеделска техника. 
 
Определеният бюджет за приема по мярката е в размер на левовата равностойност на 50 млн. евро. Минималният размер на общите допустими разходи по един проект, който ще могат да заявяват кандидатите в рамките на периода на прием, възлиза на левовата равностойност на 15 000 евро, а максималният размер на разходите по проект не може да надхвърля 500 000 евро.
 
Заявленията за подпомагане ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на извършване на инвестицията.

 

прием мярка 121

 

 

 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!