В рамките на кампанията „ОСП работи за нас!“ имаме удоволствието да Ви поканим на информационно събитие, посветено на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС и нейните инструменти

ОСП работи за нас: Перспективи и добри практики чрез инструментите на ОСП

Срещата ще се проведе на 2 юли 2019 г. (вторник) от 10:30 часа в Зала 4 на Лесотехническия университет в София.

Заедно с експерти и земеделски производители възпитаниците на университета ще обсъдят възможностите, които предоставя ОСП и предизвикателствата, които предстоят за земеделието и селските райони у нас и в Европа.

Форумът е част от кампанията „ОСП работи за нас!“, организирана от AgriGate Media, Института за агростратегии и иновации и Смарт Агростарт.

Основните инструменти за подкрепа, които ОСП предоставя на фермерите, ще бъдат представени от председателя на Институт за агростратегии и иновации Светлана Боянова.

Земеделски стопанин ще разкаже за добрите практики при прилагането на инструментите на ОСП у нас. 

Проф. д. н. Димитър Греков, директор на „Център за продължаващо обучение“ към Аграрен университет, гр. Пловдив, ще запознае участниците с възможностите за професионално развитие в агросектора. 

При интерес да присъствате на събитието, моля, изпратите своите имена и тези на фирмата/организацията, която представлявате най-късно до 01.07.2019 г. на адрес: [email protected] 

Очакваме Ви!

Следете темата на cap4us.agri.bg