В рамките на кампанията „ОСП работи за нас!“, организирана от AgriGate Media, Института за агростратегии и иновации и Смарт Агростарт, имаме удоволствието да Ви поканим на информационно събитие, посветено на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз (ЕС) и нейните инструменти. 
 
 
Събитието, което ще се проведе на 24 април, ще бъде насочено най-вече към възпитаниците на Русенския университет „Ангел Кънчев“. 
Заедно със студентите председателят на Института за агростратегии и иновации Светлана Боянова ще обсъди как ОСП реално дава възможности за земеделските производители и всички, ангажирани с агросектора. 
 
Земеделският производител Пламен Пенев ще разговаря с младите хора за добрите практики, които  прилага в стопанството си чрез инструментите на ОСП
 
От своя страна проф. д.н. Димитър Греков, директор на „Център за продължаващо обучение“ към Аграрния университет в Пловдив ще поговори с учениците за възможностите за реализация в сферата на селското стопанство. 
 
Очакваме всички, за които темата е интересна, на 24 април 2019 г. (сряда) от 10:30 часа във втора зала на Канев център на Русенския Университет „Ангел Кънчев“, град Русе. Заедно с експерти и земеделски производители от региона ще обсъдим възможностите, които предоставя ОСП и предизвикателствата, които предстоят за в бъдеще за земеделието и селските райони у нас и в Европа.
 
При интерес да присъствате на събитието, молим да изпратите своите имена и тези на фирмата/организацията, която представлявате най-късно до 22.04.2019 г. на адрес: [email protected] 
 

Следете темата и на cap4us.fermer.bg