Младите фермери, приемствеността и модернизацията са едни от ключовите приоритети на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз (ЕС) след 2020 г. Как най-старата политика на Съюза помага на младите фермери и какви са възможностите пред тях чрез инструментите, с които  могат да стартират или доразвият модерно стопанство?

 

CAP4US: В дните на розобера


Всички тези въпроси бяха повдигнати по време на Националния форум на младите в Пловдив, чийто официален гост беше председателят на Института за агростратегии и иновации Светлана Боянова. Тя представи кампанията „ОСП работи за нас!", организирана от AgriGate Media, Института за агростратегии и иновации и Смарт Агростарт.


„Селскостопанската политика предимно трябва да бъде насочена именно за младите фермери. Това е нашето бъдеще. Затова аз съм много доволна, че има такива форуми, които се организират в България и то вече за втора поредна година“, каза Боянова.


Светлана Боянова: Това е една от целите на ОСП – насърчаване, подновяване на сектора с млади хора, със свежда кръв, с нови идеи.


„Втората много важна цел е именно повишаване конкурентоспособността въобще на селскостопанския сектор. И ако може да се каже, че има едно универсално хапче или инструмент, който може да постигне и двете цели – това е всъщност модернизацията и цифровизацията“, добави експертът.


И в сегашния програмен период на ОСП има редици мерки, предвидени за младите земеделски стопани. Една от най-интересните обаче е подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“, която се очаква да стартира скоро.


„В следващия програмен период селскостопанската политика даже надгражда и продължава да работи за бързото внедряване на иновациите в селскостопанския сектор. Тези иновации няма да бъдат само за младите. Те ще бъдат за всички. Това е най-хубавото, но наистина най-бързо адаптивни към тях са младите хора и затова аз изключително много залагам на тази мярка и в сегашния и в следващия програмен период“, категорична е Боянова.


Един от най-дискутираните въпроси е мястото на младите фермери в новата ОСП. Председателят на Европейската асоциация на младите фермери (CEJA) Ян Маес коментира:


„Със сигурност голям акцент ще бъде поставен върху младите фермери, което разбира се, е нещо хубаво. Всички политици винаги говорят за младите фермери, за нуждата от обновяване на поколенията. В този аспект също виждаме позитивна нагласа. 


Ян Маес: Въпросът е обаче, ще видим ли всичко това, за което се говори, на практика в ОСП след 2020? Ще бъде ли отпуснат бюджет за младите фермери? 


Все още е доста рано, за да отговорим, но виждаме добри примери в Европа и се надявам, че те ще се вземат предвид. Освен това се надявам и че политиците ще дадат най-доброто от себе си да поставят правилните мерки на правилното място“, каза Маес.
България вече подготви своя SWOT анализ, който ще послужи за основа на Стратегическия план на страната ни. Белгия е няколко крачки напред. 


„Двата района в Белгия имат различни планове. Моят регион, който е Северна Белгия, вече направи SWOT анализа и към момента текат обсъждания с производители и фермери. Това е най-важната част от целия процес – дискусиите в сектора, за да стане ясно какво искат фермерите и какви са реалните инструменти, които могат да се използват, за да се преодолеят предизвикателствата и в същото време да се предостави стабилно селско стопанство – икономически, екологично и социално“, обясни младият фермер.


Победител в Националния конкурс за младите фермери стана Георги Мутафчиев. Той е само на 18 години, но заедно със своето семейство отглежда 240 кози. Как младият фермер разбира най-старата политика на ЕС и какво значи тя за него? 


„ОСП е една интересна възможност за всички фермери от различните европейски страни. Смятам, че промените трябва да бъдат формирани по такъв начин, че малките производители, бутиковите и биопроизводителите да чувстват лекота, когато използват инструментите на ЕС. Съответно да получат и малко повече свобода, защото техните продукти наистина си струват и те са пътя към повишаване на качеството на пазара“, смята Георги Мутафчиев.

Следете темата и на cap4us.agri.bg