Има ли нарушение от страна на Българската агенция по безопасност на храните, изпълняваща процедура по евтаназия на заразно болно животно в Монтанско, пита народен представител. По думите му то е било загробено на 100 м от действаща кравеферма.

Запознайте се с журито на Agri Summit & Awards 2024

Става дума за случай в село Разград, община Въчедръм, област Монтана, където при профилактика за болестта Инфекциозна анемия по конете през ноември, е получена положителна проба от кобила в животновъден обект. На собственика й е наложена възбрана за движението на кобилата и нейния инвентар.

По закон в такива случаи се пристъпва към евтаназиране на заразното животно, но стопанинът твърди, че не е получил уведомителни документи от областната дирекция на Агенцията и не му е връчено да подпише каквото и да било. Последва местен протест, възпиращ изземването на животното, което все пак е отведено с намесата на полицията.

Във въпроса към министър Кирил Вътев се подчертава, че въпросното животно е било откарано с ремарке на конна база и умъртвено с изтрел, след което е загробено не в определено за целта място, каквото има в близкото село, а в непосредствена близост до друг животновъден обект.

„На 15 ноември е създадена организация за хуманното умъртвяване на кобилата. Животното е транспортирано под официален надзор до мястото на евтаназирането, като за целта е използвано транспортно средство, което впоследствие е било дезинфекцирано и обезаразено. Избраният метод за евтаназия е чрез летална инжекция.

Съгласно законодателството загробването е един от разрешените методи. Трупът на кобилата е загробен в одобрен за целта терен, находящ се в поземлен имот в село Мокриш, който е общинска собственост”, става ясно от отговора на агроминистъра.

С това се опровергават твърденията за нехуманно отношение към животното, но остава въпросът основателно ли е да се загробват животни с опасни заразни болести в такава близост до ферма, ако твърдението е вярно.