Лошата реколта в Добруджа беше последвана от ниски цени на зърното. В момента обаче настъпва движение а пазара, което обнадеждава земеделските стопани, съобщи Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите. 

Земеделци от Добруджа: Искаме обявяване на форсмажорна година!

„В момента има раздвижване на цените. При слънчогледа стартът беше на 580 лв./тон, а при пшеницата на 320 лв./тон. След това пшеницата се върна на 280 лв./тон, но излезе коригираща прогноза за добивите и цената плавно тръгна нагоре. Може би има вече оферти от място от 330 лв./т. При царевицата от място предложенията бяха за 280 лв./т”, обобщи Жекова. 

При царевицата стопаните от Добрич отчитат средно по 284 кг/дка. Това е с около 150 кг по-малко в сравнение със средните резултати в страната. В Добруджа има полета с нулеви добиви. От засетите над 1 млн. дка с царевица вече са ожънати повече от една четвърт - над 260 000 дка. 

Най-чувствително раздвижване се отчита при цените на слънчогледа. При него жътвата също върви с бързи темпове и до момента са прибрани почти 80 % от заложените през тази пролет 832 000 дка. 

„Слънчогледът катери упорито нагоре и вече говорим за по 700 лв./тон. Дано да се случат нещата при търговията поне”, допълни още Радостина Жекова.  

По думите й годината е тежка и странна, изпитанията за земеделските стопани продължават. Успоредно с прибирането на оскъдното зърно от пролетните култури те трябва да планират есенната сеитба и да намерят средства за залагане на новата реколта от пшеница.