Към началото на месец септември са реколтирани 57% от площите с маслодаен слънчоглед и 11% от тези с царевица, сочат последни оперативни данни на Министерството на земеделието.

Ниски добиви отчитат стопаните в Северозапада

Продължителното засушаване през годината се отразява негативно на средните добиви от двете култури и на този етап отклонението от прибраните по това време на миналата година количества е около 30%.

При слънчогледа реколтираните площи са 461 663 ха, а произведените количества дотук са 851 574 тона при среден добив от 184 кг/дка. Спрямо година по-рано количеството е с 27,5% по-малко, а средният добив е паднал с 20%.

При реколтирани 63 032 ха с царевица за зърно от общо 574 837 ха средният добив до момента е 417 кг/дка. Общото произведено количество е 263 064 тона, което на годишна база е с 30,5% по-малко. Средният добив през миналата година е бил с 36,7% повече.

По оперативни данни жътвата на пшеница, ечемик и маслодайна рапица в страната е приключила на 100%, като са прибрани съответно 4 626,3 хил. тона, 560 хил. тона и 257,6 хил. тона. 

Към 2 септември средните изкупни цени на рапицата и слънчогледа отбелязват леко повишение на седмична база, респективно с 1,3% и 1,7%, докато царевицата поевтинява незначително (с 0,4%). 

Пшеницата и ечемикът се изкупуват на същите ценови нива като през предходната седмица, твърдят от земеделското министерство.

Сравнявайки със същия период на миналата година, основните зърнени и маслодайни култури са поскъпнали с между 3,7% (ечемик) и 13,6% (фуражна пшеница).