Оналйн семинар, посветен на източниците на замърсяване в пчелните семейства, организират Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) - Стара Загора и Тракийския университет.

Фамилна кравеферма показва предимствата на роботизираното доене

Събитието ще се проведе на 28 септември. сряда, от 10:00 до 12:00 часа в платформата Zoom. Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация.

По време на онлайн семинара участниците ще се запознаят с източниците за замърсяване в пчелните семейства и някои от причините за повишената смъртност на пчелните семейства

Ще бъдат представени и резултати от дейностите на работна група относно повишената смъртност на пчелните семейства.

Във втората част на семинара експертите на НССЗ ще зпредставят на участниците възможностите за подпомагане по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства ипредприятия" от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

Линк за регистрация: https://forms.gle/DdLFBBpvJweMiBSX9

Линк за достъп: https://us06web.zoom.us/j/81765487102

ID за семинара: 81765487102

Поканата и програмата за събитието може да видите тук.