Около 112 милиона евро се предвижда да бъдат усвоени в лозаро-винарския сектор на страната по Националната програма за подпомагане, която е с продължителност от пет години - 2009-2013 год., информираха от областната дирекция на Изпълнителната агенция по лозата и виното.

Петгодишният план е изпратен на Европейската комисия и се очаква да бъде одобрен през следващите месеци така, че още в края на 2008 год. да могат да се подават документи за кандидатстване по програмата. По принцип сроковете за предоставяне на проектите за финансиране на винопроизводителите по програмата са до 10 юли за съответната година.

Според правилата е задължително условие минималната площ на лозарското стопанство да бъде поне 1 декар, за да може да се даде достъп до европейските пари и на по-малките производители от бранша, казват от Лозаро-винарската камара. Експертите са наясно, че никой не вярва с един декар лозе производителят да си храни семейството, но напомнят, че има субсидии за създаване на нови лозя и пет години европейски помощи за създаване организации на производителите, които ще са гарант за добрата реализация на продукцията на своите членове.В Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор се открояват три важни момента.

На първо място преструктурирането и конверсията на винени лозя, което включва мерките като: увеличаване броя на лозите в хектар площ, присаждане на нови, търсени сортове грозде, изграждане на хидромелиоративни съоръжения, терасиране, заграждане против диви животни и др.

Промоцията на българските вина в трети страни - повишаване на опознаването и потребителския интерес към качествените български вина в чужбина и изграждане на положителен имидж на родното производство на вино.

Третият основен момент е застраховането на реколтата - наред с традиционните рискове като градушки, пожари и наводнения, са включени и по-специални и екзотични и любопитни застрахователни събития като “падащи летателни апарати, части от тях, или от отвора им”.