Стадо от 85 овце в село Чоба, община Брезово, област Пловдив беше принудително умъртвено и загробено, заради констатирано огнище на заболяването шарка по овцете и козите, информират от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Веднага след получаване на сигнала за съмнение на заболяването, екип от ветеринарномедицински специалисти към Областна дирекция по безопасност на храните, град Пловдив извърши клинични прегледи и взе кръвни проби за лабораторни изследвания.

 

Лабораторните резултатите са потвърдили заболяването в стадото от 85 овце, като диагнозата е поставена от екип към дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите“, към Централно управление на БАБХ. Разпоредени са мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването.

 

Определена е предпазна зона около огнището на болестта с радиус 3 километра, в която влиза с. Чоба, община Брезово, област Пловдив. Определена е и наблюдавана зона с радиус 10 километра, около огнището на болестта „шарка по овцете и козите“, в която влизат следните населени места: Област Пловдив - с. Отец Кирилово, гр. Брезово, с. Тюркмен, намиращи се в община Брезово и с. Болярино от община Раковски. Област Стара Загора - с. Православ, с. Верен, с. Братя Даскалови, с. Гранит, с. Опълченец и с. Малък дол, намиращи се в община Братя Даскалови.

 

Забранени са пазарите и изложбите за животни на територията на Пловдивска и Старозагорска област. Движението на овце и кози се разрешава само за незабавно клане след извършен клиничен преглед и термометриране в селищата извън 3 и 10-километровата зона на огнището в Пловдивска и Старозагорска област.

 

Ветеринарномедицински специалисти извършват всекидневни клинични прегледи за шарка по овцете и козите в 3 и 10-килиметровата зона, а в населените места извън зоната се извършват периодични прегледи два пъти седмично.
Собственикът на убитите животни ще бъде обезщетен. Разпоредено е да се извърши механично почистване и дезинфекция на заразения животновъден обект като всички материали, събрани при почистването да се загробят заедно с убитите животни.

 

Всички възприемчиви животни, отглеждани в селищата попадащи в зоната да се отглеждат при оборен режим.
Забранява се придвижването на овце и кози в населените места и извън населените места, попадащи в изброените зони.
Собствениците на животновъдни обекти на територията на областите Пловдив и Стара Загора, в които се отглеждат дребни преживни животни, да предприемат необходимите мерки, свързани с режима на влизане и излизане, ограждане и охрана на обектите, в които отглеждат животните си.

 

От БАБХ са разпоредили на фермерите да не позволяват при паша и водопой смесване с други стада, както и закупуване на дребни преживни животни с неизвестен здравен статус и произход, както и непридружени с ветеринарно-медицински свидетелства.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!