Броят на регистрираните земеделски стопани у нас е намалял за една година от 96 476 човека на 93 021 човека, показват официални данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Ведомството публикува Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието 2018 г. - Аграрен доклад 2018 г., който тази седмица беше приет от Министерския съвет. Документът трябваше да бъде гласуван преди внасянето на проектозакона за държавния бюджет за догодина, но закъсня.
 
„Регистърът на земеделските стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. служи за набиране на информация за земеделските стопани и за дейността им с цел подпомагане на земеделието и развитието на селските райони“, припомня докладът. 
 

В документа липсва анализ на какво се дължи намаляването на броя на регистрираните фермери у нас с близо 4% за година.

 
Докладът представя и данни за земеделските земи от Държавния поземлен фонд, които са предоставени за ползване под наем и аренда чрез търг по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. През миналата година са проведени търгове за 520 779 декара свободни земеделски земи. Стопани са спечелили 217 584 декара и са сключили 1 011 договора за наем или аренда.
 
 
Все по-остро пред животновъдите стои въпросът за пасищата. През последната година площите, разпределени за тази цел от общинските поземлени фондове, намаляват. За разлика от предишните доклади, в новия Аграрен доклад липсват сравнителни данни с минали години, като е отпаднала и графата за терените, отпуснати на животновъдите за общо ползване.
 
Справка на Фермер.БГ в аграрните доклади за последните две години показа, че площите, определени с решения на общинските съвети за индивидуално ползване като пасища, се свиват от 3 476 926 декара през 2016/2017 г. на 3 052 040 декара през 2017/2018 г.  
 
Намаляват и площите, разпределени от общински комисии като пасища – от 1 269 615 декара на 897 288 декара. Увеличение има само при терените, отпуснати от Държавния поземлен фонд. Предишната година те са били 57 056 декара, докато през тази те се разширяват до 74 231 декара, но това далече не може да компенсира намалението при общинските пасища.