Срокът за подаване на заявления за Кампания 2023 е официално удължен. Срокът за подаване на заявленията без санкции е до 30 юни 2023 г.

Гласувайте: Как се справяте с кризата при реализацията на мляко?

Това стана ясно, след като наредбата за допълнение на Наредба Nº3 за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, е обнародвана в Държавен вестник. 

30 юни е срокът, който важи не само за подаването на заявления, но и за тяхната редакция. 

Преди около три седмици ресорното ведомство пусна за обществено обсъждане промените в наредбата. Като в мотивите беше записано, че благодарение на удължаването на срока на кампанията, намалението от 1% за всеки работен ден на съответното директно плащане при подаването на заявление за подпомагане след крайната дата, няма да се прилага. В същото време според тях, чрез удължаването на срока, максимален брой кандидати ще могат да получат подпомагане по интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план.

Запазва се принципът, че заявление за подпомагане, подадено след удължения срок, е недопустимо и на кандидата не се предоставя подпомагане.