5 млн. лева е допълнителният ресурс, одобрен за обезпечаване нуждите на Българската агенция по безопасност на храните. Това стана ясно от постановление, публикувано днес от Държавен вестник. 
 
 
Разходите, които ще залегнат в бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) са както следва:
- 200 000 лв. – за осигуряване на диагностикуми за ранно откриване на вируса на Африканска чума по свинете за Националната референтна лаборатория „Класическа и Африканска чума по свинете и Шарка по овцете и козите“ при Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт – София;
 
- 4 800 000 лв. – за провеждане на мероприятия за ограничаване и ликвидиране на констатирани огнища на болестта „инфлуенца по птиците“, повишаване на епизоотичната готовност в цялата страна и за изплащане на обезщетения на собственици на животни.
 
Средствата ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2017 г.
 
С допълнителната сума ще се увеличат:
- разходите по „Политика в областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“, по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2017 г.;
 
-  показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.