Одит на Европейската комисия е установил, че няма нарушения в прилагането на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, става ясно от съобщение публикувано на интернет страницата на  Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ).
 
В периода 22 – 26 юни 2015 г. в ИАЛВ и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) бе проведена одитна мисия на Европейската комисия (ЕК) за финансовата 2013 г. и следващите финансови години до настоящия момент.
 
От страна на България, а именно ИАЛВ и ДФЗ-РА, бе поискана и предоставена цялата документация, проекти на бенефициенти, финансиране и сключени договори. Одитната комисия извърши и теренни проверки на територията на страната.
 
В резултат на документалните и теренни проверки и след окончателен анализ от страна на одиторите, ЕК констатира, че няма нарушения в Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. В заключение, ЕК заявява, че няма да бъде наложена финансова корекция на Република България по Програмата относно лозаро-винарски сектор – преструктуриране. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!