Фермер.БГ се завръща с информационната си емисия в края на седмицата. Всеки петък очаквайте Обзор на аграрната седмица, в който синтезирано ще бъдат подбрани всички актуални новини от бранша през изминалите 5 работни дни.
 
 
Понеделник започна с обнародване на промените в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ). Стана ясно, че в споразумението не могат да се включват имоти, декларирани за обработване в реалните им граници, както и имоти с начин на трайно ползване пасища, мери, ливади и трайни насаждения. 
 
● ● ●
 
 
Вторник продължи с включване от Аграрното министърство във връзка с репортаж на бТВ. Няма и не съществува Регламент на Европейската комисия, който да забранява производството и продажбата на български зеленчуци, в това число и на розовия домат „Биволско сърце“. Няма и съществуващ проект на Регламент, който да забранява това производство. Това съобщиха от Пресцентъра на Министерство на земеделието и храните
 
● ● ●
 
 
Фермер.БГ разговаря с д-р Трифон Цветков във връзка с ваксинацията срещу Син език, огнищата на антракс и заболяването Заразен нодуларен дерматит
 
● ● ●
 
 
В сряда разговаряхме с производителят и председател на Националния клонов съюз на производителите на етерично- маслени, маслодайни и енергийни култури в България - Зара Клисурова във връзка с приключилата вече жътва на лавандула в Карловския регион. По въпроса за добивите, цените, реколтата, пазара и възможностите за реализация, дългогодишният производител сподели какви са новостите в сектора.
 
● ● ●
 
 
Съгласен съм с поправките в Закона за тютюна, но държавата трябва да си изиграе добре ролята и да има дисциплина в нашия сектор, тъй като ежегодно в хазната влизат около 2 милиарда лева само от сектор Тютюн. Това каза Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите (НАТ 2010) в интервю за Фермер.БГ в четвъртък.
 
● ● ●
 
 
В петък е крайният срок за подаване на заявления за подпомагане на земеделски стопани по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г. Документи за подпомагане се подават в областните дирекции на ДФЗ. Право на кандидатстване имат регистрирани земеделски стопани, със стандартен производствен обем на стопанствата между 2 хил. евро и 7 999 евро. 
 
● ● ●
 
 
Утайките от пречиствателните станции могат да се използват от земеделските стопани, само след предварителното им третиране. Те съдържат ценни хранителни вещества, които могат да се използват за подобряване на почвите, но е необходимо да отговарят на строго определени изисквания, за да не бъдат заплаха за човешкото здраве и околната среда. С тази Наредба се определят както редът и начинът за оползотворяване на утайките от пречиствателни станции и пречиствателни съоръжения за отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, така и изискванията, на които трябва да отговарят утайките, а също така и редът за отчитане. 
 
● ● ●
 
 
Държавен фонд Земеделие обявява прием на заявления за участие в Училищните схеми за доставка на плодове и зеленчуци/мляко и млечни продукти за учебната 2016/2017 година. Документи за подпомагане ще се приемат от 15 август до 20 септември 2016 г. в областните дирекции на Фонд Земеделие. Важно уточнение е, че Всички документи и бланки от предходната кампания (2015/2016), подписани преди датата на публикуване на настоящите образци (12 август 2016 г.) са валидни с изключение на графика за доставка по схема „Училищно мляко“.
 
● ● ●
 
 
Министерство на земеделието и храните започва специализираните проверки на физическите блокове за кампания 2016 година, с които ще се актуализират данните в Системата за идентификация на земеделските парцел. Основана цел на проверката е да установи дали съответните площи във ФБл, включително и заявените извън обхвата на слоя „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2016 г., отговарят на условията за подпомагане и на критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ.
 
● ● ●
 
 
Завършваме последният работен ден с една добра новина за всички, които си задават въпроса дали ще все пак ще има de minimis тази година. След разговор с председателят на НОА Бисер Чилингиров за нашата медия. Очаква се през септември помощта да бъде дискусирана. 
 
 
Така завършва тази аграрна седмица, екипът на Фермер.БГ ви пожелава хубав и усмихнат уикенд!