Най-важното събитие за земеделския сектор през изминалата седмица бе стартиралият прием на заявления за директни плащания и национални доплащания 2014. Кампанията трябваше да започне още на 4 март, но се забави с половин месец заради промени в Наредба 11 за агроекологичните плащания и Наредба 2 за участие в одобрените схеми за национални доплащания и специфично подпомагане.

Именно в тази Наредба се регламентира Схемата за преразпределително плащане, която ще се прилага от тази година. Право на подпомагане имат земеделски стопани, които имат право на плащане по СЕПП. Преразпределителното плащане е завишено плащане на площ за първите до 300 дка. Предварителните изчисления са за индикативна ставка 45,10 лева/дка.ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:

 Отново по предварителни изчисления на Земеделското министерство пакетът за България по СЕПП за 2014 г. ще бъде в размер на 1,05 млрд. лева. Предварителните очаквания са за плащане по СЕПП в размер на 30,10 лева/дка.

Пред Фермер.БГ заместник министър Бюрхан Абазов каза, че удължаване на срока за прием на заявления е невъзможно, но Общинските земеделски служби имат готовност всички заявления да бъдат своевременно приети и обработени.

Промените в Наредбата за агроекология предизвикаха недоволството на биопроизводителите след като стана ясно, че тази година заявления за агроекология ще подават само кандидати с вече поети ангажименти. В отговор от Министерството обявиха, че подготвят нова промяна в Наредба 11, с която 2014 г. да не е нулева за фермерите, чиито 5-годишни ангажименти са изтекли през 2013 г. Източници на Фермер. БГ съобщиха, че от Брюксел вече има одобрение за промените и се очаква Наредбата да излезе в Държавен вестник на 25 март – вторник.

През тази седмица Управителният съвет на фонд Земеделие реши, че картофопроизводителите ще могат да подават заявления за подпомагане по схемата за контрол на Телени червеи от 26 март до 30 май. Бюджетът на помощта е 600 000 лв.

От началото на седмицата Държавен фонд „Земеделие” подписва договори за безвъзмездна помощ с одобрените кандидати по Националната програма по пчеларство  за 2014 г.


Глоби от 2 000 до 10 000 лв. за неправомерно получени ваучери за гориво за първично селскостопанско производство предвиждат приети тази седмица промени в Закона за подпомагане на земеделските производители.

По 200 лв на глава животно предвижда Министерството на земеделието и храните по Схемата за специфично подпомагане за крави с бозаещи телета. Право на подпомагане по схемата има земеделски стопанин, който отглежда в стопанството си 5 или повече регистрирани  крави и/или юници по схемата за крави с бозаещи телета и не притежава индивидуална млечна квота.

От тази седмица Стартира електронен регистър на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин  bioregister.mzh.government.bg. Той предоставя актуален списък с информация за био операторите в България по области и с обявените от тях дейности.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!