Над 7 млн.тона зърно от пшеница са добити през лятото на 2021 г. у нас. По данни на МЗХГ това количество е с 52 % повече в сравнение с предходната година. Средните добиви в национален мащаб са 594 кг/дка. 

Гласувайте: Каква е изминаващата 2021 г. за вас?

Над 11 % от пшеничното зърно е произведено в Добричка област. След лошите и драстично ниски резултати през 2020 г., когато в Добруджа бяха добиви средно по 178 кг/дка, сега добивите надскачат средните за страната и достигат 625 кг/дка. В областите Силистра, Русе, Плевен, Велико Търново, Враца също е отчетена много добра реколта от пшеница.

Житницата на България допринесе за зърнения баланс със 750 хил.тона от площи, които бяха малко над 1 200 000 дка.

Зад сухите цифри стоят много усилия, труд и опит на стопаните от Добруджа, коментира Костадин Костадинов, председател на УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). 

„Това е абсолютен рекорд, дори и за времето на социализма. Имахме добри добиви, добри климатични условия, високи цени и това доведе до резултати. Но освен високи цени на зърното, се сблъскахме с повишение на всички консумативи по производството на продукцията, т.е. разходите са завишени. Ще дам пример – торовете от 350 лв./т през миналата година сега са 1250-1300 лв./тон.

Виждате каква е разликата! Имаме увеличение на промишления ток за всички стопанства с около 150 %. Да не говорим за горивата или цената на труда“, обобщи Костадинов. 

Добрата реколта е фактор за размера на рентата в Добруджа, която обичайно е най-висока в страната и която през тази есен беше между 90 до 120 лв./дка. „Това са пари, които отиват при собствениците на земи в региона и подпомагат доходите им, а обработваемата земя в Добричка област е над 3 млн. дка.

Този сериозен финансов ресурс идва от земеделските производители и добитата от тях продукция. Ако погледнем картината в национален мащаб, оказва се, че земеделските стопани са най-големият инвеститор у нас“, категоричен е председателят на НАЗ.

В трудни условия работиха земеделците през 2021 г. „Ежедневна е борбата на Асоциацията с проблемите в земеделския сектор. В крайна сметка по време на служебното правителство активно участваме във всички работни групи на Министерството на земеделието, даваме становища, мнения. Това е безброй много работа и затова искам да благодаря на всички председатели на регионалните структури на НАЗ, а те са 20 в страната, за тяхната работа, за позициите им, за подаване на проблеми в цялата страна и за търсене на решения по редица казуси, касаещи абсолютно всички земеделски производители“, посочи Костадин Костадинов и допълни:

„Ето тази година за първи път беше изплатена ставка в размер на 100 млн.лв. отстъпка от акциза за горивата. Тази сума е договорка между НАЗ и правителството. Това беше 3-годишна борба, за да увеличим сумата от 84 млн. лв. на 100 млн. лв. Много е свършената работа, трудно е да се изброи всичко, проблемите са ежедневни“.

Въпреки сложната политическа обстановка – избори, партийни борби, обещания, коалиции и др., земеделските стопани успяха да се справят с преките си задължения и да заложат новата реколта. „Няма сезонност в земеделието. Приключихме есенната кампания, подготвяме зимното торене. Друг е въпросът дали и откъде ще намерим торове и на каква цена.

От февруари започваме кампанията по подаване на заявления за подпомагане. Така че ние влизаме от кампания в кампания, която е с европейски срокове и никой не се интересува какви са политическите отношения тук. Важно е да се върши работа. Иначе губи цели сектор, не говоря само за зърнопроизводство. Много е лесно да плюеш отстрани зърнопроизводителите и да ги обявяваш за виновни за всичко. Никой обаче не си дава сметка за постигнатото!“, заяви още Костадинов. 

Какво е бъдещето пред сектора? „Надяваме се сега да има експертност, защото ни предстои завършване на стратегическия план за ОСП. От него зависи програмирането, работата ни, изпълнението на всички ангажименти към ЕК за следващите 7 години“, посочи браншовият ръководител.