Приключи кампанията по прием на заявления за подпомагане по директни плащания за 2018 г., съобщиха от пресофиса на  Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Заявления са подали 68 451 земеделски стопани с общо заявена площ 3 885 735.15 хектара. Кандидатите по Схемата за единно плащани на площ (СЕПП)  са 62 464, с общо заявена по схемата площ - 3 843 748.18 хектара.
 
Към 11 юни 2018 г. са заявени за подпомагане 1 642 194 броя животни от 24 840 земеделски стопани. До същата дата земеделските стопани можеха да подават заявления за подпомагане със санкция от 1% за всеки просрочен работен ден след 15 май 2018 г.
 
Фермерите имаха и възможност да извършват промени в заявленията си - със санкция от 1% по отношение на променените данни за всеки просрочен работен ден след 31 май 2018 г. 
 
За Кампания 2018 срокът за задържане на животните по схемите за обвързана подкрепа за животни от 80 дни е от 12 юни до 30 август 2018 г. включително, а по схемата за преходна национална помощ за овце и кози (100 дни) – от 12 юни до 19 септември 2018 г. включително. 
 
Кандидатите по схемата за преходна национална помощ за говеда (необвързана с производството) трябва да отглеждат 70% от референтните животни в стопанството си към последния ден за подаване на заявления  – 11 юни 2018 г.