Българските фермери и търговци, които искат да се занимават с индустриален коноп, вече могат да разчитат на хармонизирани с европейското законодателство правила.
 
 
„Държавен вестник“ публикува днес, 20 март 2018 г., новата  Наредба № 1 от 12 март 2018 г. на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), която урежда разрешителния режим в сектора.
 
Още в процеса на подготовката на наредбата, от МЗХГ уточниха, че с нея не се разрешава отглеждането на канабис.
 
„Става въпрос за регулиране на отглеждането на индустриален коноп за влакно, фуражи и семена за посев със съдържание под 0.2 тегловни процента на тетрахидроканабинол в листната маса, цветните и плодните връхчета“, разясниха от ведомството още през септември миналата година.
 
Специалисти уточниха, че наредба хармонизира българското с европейското законодателство. До излизането на новия документ в сектора действаше наредба от 2001 г., която регулираше отглеждането на индустриален коноп в България.
 
 
Снимка: pixabay.com
 
Пълното наименование на новата наредба е „за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0.2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол.
 
С нея се уреждат условията и редът за издаване на разрешения за отглеждане на растения от рода на конопа – канабис, със съдържание под 0.2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета (растения), предназначени за влакно, семена за фураж и храна, семена за посев, търговия с такива растенията и продукцията от тях, както и правилата за контрол върху отглеждането и търговията с продукцията от растенията.
 
За издаване на разрешение за отглеждане на растенията стопаните трябва да са регистрирани като земеделски производители и да подадат заявление по образец до министъра на земеделието, храните и горите.
 
Фермери от бранша участваха активно в обсъждането на проекта за нова наредба и при проведените консултации стана ясно, че повечето от техните предложения са включени в окончателния текст на наредбата.