Семинар за данъчното облагане и осигуряване на земеделските стопани ще се проведе в Пирдоп, Софийско. Събитието ще се състои на 17 април, вторник от 10:00 часа, в читалище „Напредък“.
 
 
Информационната среща организират Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Национална агенция по приходите (НАП).
 
На семинара Петър Захариев – гл. инспектор по приходите в отдел „Услуги за клиента“ при Териториална дирекция (ТД) на НАП – София област ще представи на гостите данъчното и осигурителното законодателство - данъчни и осигурителни задължения, ред за облагане на доходите от дейността, размер на осигурителните вноски, срокове, начин и ред за подаване на данъчни декларации.
 
Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. София ще разяснят на аудиторията възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 – 2020 г.
 
П Р О Г Р А М А:
09.45 – 10.00 Регистрация на участниците 
10.00 – 12.00 Данъчното и осигурителното законодателство - данъчни и осигурителни задължения, ред за облагане на доходите от дейността, размер на осигурителните вноски, срокове, начин и ред за подаване на данъчни декларации Лектор: Петър Захариев – главен инспектор по приходите в отдел „Услуги за клиента“ при ТД на НАП – София област 
12.00 – 12.15 Кафе – пауза 
12.15 – 13.00 Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 – 2020 г. Лектор: Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. София 
13.00 – Дискусия и закриване на семинара
 
Форумът е безплатен и отворен за фермери.