Община Враца уведомява всички пчелари и животновъди, за предстоящо третиране за растителна защита на пшеница. Акцията се осъществява във връзка с постъпило уведомително писмо от фирма „Дигант“ за провеждане на растително - защитни, дезинфекционни и дезинсекционни  мероприятия и ще се проведе в дните от 31 март до 04 април между 9 до 18 часа. Третирането на пшеницата ще се извърши с препаратите „Дерби супер" и „ДуетУлтра“.
 
В изпълнение на Наредба №15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растително защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Община Враца посочва и местностите, подлежащи на третиране, както следва:
 
- „Джуджански поток“;
- „Сливова могила“;
- „Дъбника";
- „Ветрен";
- „Лиляшка могила";
- „Каров дол"
 
Община Враца предупреждава пчеларите, чиито пчелини са в близост до местностите, в които ще се пръска, да се погрижат за пчелните семейства.