В петък, 24 януари, предстои обсъждане на последния, трети, SWOT анализ, който ще помогне за изготвянето на националния стратегически план на България за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г.

Как се промени структурата на МЗХГ заради стратегическия план?

Събитието ще се проведе в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в София от 10:00 часа, като са поканени всички заинтересовани страни.

SWOT анализът за социално-икономическото развитието на селските райони цели да помогне при очертаването на основните проблеми и потребности в селските райони. Трябва да даде и яснота за възможностите за развитие и идентифициране на потребностите и вижданията на бранша.

Третият анализ е разработен от УНСС. Представяне на анализа ще направят проф. Пламен Мишев – ръководител на екипа и доц. д-р Светлана Александрова. Събитието ще открие земеделският министър Десислава Танева, заедно с ректора на университета - проф. д-р Димитър Димитров.

На събитието ресорното ведомство ще представи и актуална информация относно хода на преговорния процес след приключването на работа на Финландското председателство, както и докъде е стигнала работата по законодателните предложения на ЕК за новата ОСП.

За да участвате в събитието, трябва предварително да се регистрирате на www.eventbrite.com 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.