Дни преди старта на Кампанията по директни плащания 2016, Държавен вестник обнародва промени в Наредбa 3 на Министерството на земeделието и храните за реда и прилагането на схемите за директните плащания.
 
Новости в Наредбата има по отношение на междинните култури, а именно: Междинните култури следва да могат да бъдат проверени като засети, налични или като растителни остатъци след заораването в периода от 1 октомври до 1 декември на годината на кандидатстване. Те не следва да са налични на полето след 15 април на годината, следваща годината на кандидатстване.
 
Кандидатите по схемата за обвързано подпомагане на животни под селекционен контрол трябва да притежават зоотехнически сертификати за заявените за подпомагане животни, които подлежат на проверка.
 
Документите, доказващи реализация на продукцията по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци следва да бъдат издадени в периода от 1 февруари на годината на кандидатстване до 31 януари на следващата календарна година.
 
Ще се правят проверки за изкуствено създаване на условия и изкуствено разделяне на стопанствата.