Промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) минаха на второ четене в парламентарната Комисия по земеделие и ден по-късно - в пленарна зала. До половин година от обнародването на промените в закона обаче всички действащи животновъдни обекти подлежат на регистрация.

Регистрацията по член 137 – спънка за кандидатстване по ПРСР

Важен момент за животновъдните стопанства, особено малки и средни, е отпадането на изискванията за регистрация по член 137 в частта, която е свързана със Закона за устройство на територията (ЗУТ). Стопаните вече няма да узаконяват фермите си като сгради по ЗУТ, което за много от тях до момента беше мисия невъзможна заради непосилно високи такси в някои общини или казуси от битов характер. 

Съгласно измененията фермерите само трябва да представят копие от нотариален акт за собственост или договор за наем в Областна дирекция по безопасност на храните, да платят определена такса, да имат договор с ветеринар и да регистрират обекта си.

За регистрацията на един обект обаче се запазва спазването на досегашните ветеринарномедицински изисквания. Стопанството следва да има съответен номер, под който е вписано в регистъра на БАБХ.

Друга промяна в закона засяга отпадането на изискването производителите да имат технологичен проект на стопанството си, в която е посочена технологията на отглеждане на животните – оборно, пасищно и т.н. Сега фермерите сами ще описват начина, по който отглеждат животните, като информацията ще бъде чисто уведомителна.

Промените са внесени от народните представители Имрен Мехмедова и Бюрхан Абазов - бивш зам.-министър на земеделието. Те са по настояване на Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА), която постоянно алармираше за проблемите на своите членове с въпросния член 137 и дори инициира работни срещи с животновъди из цялата страна в търсене на решение.

Регистрацията по член 137 е важно условие за кандидатстване по мерките от ПРСР, особено по тези, по които сега текат целеви приеми за животновъди. Така например е по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, по която регистрирането на животновъдния обект като сграда съгласно ЗУТ може да отпадне, ако се променят условията на кандидатстване и допустимост по мярката.

Промените в ЗВМД засягат фермите в заварено положение. За новите остава регистрацията по член 137 – както по отношение на ветеринарномедицинските изисквания, така и по ЗУТ.

Още едно предложение на НОКА, което депутатите тепърва ще дискутират обаче, е да се въведе терминът „семейна ферма“, която да има специален статут.

Запознайте се със становището на земеделското министерство за промените в закона и с доклада на председателя на парламентарната Комисия по земеделие.

Участвайте в новата анкета на Агри.БГ: Нужен ли е de minimis за животновъди заради сушата?