Регулярната среща на Областния съвет по животновъдство ще се проведе на 29.06.2016г /сряда/ от 14,00ч в залата на „Напоителни системи”ЕАД - град Варна, бул.”Христо Ботев” №10.
 
На мероприятието ще присъстват: ръководителите от всички областни структури на Министерство на земеделието и храните, ангажирани с животновъдството: Областна дирекция „Земеделие”; Областна дирекция по безопасност на храните; Областна дирекция Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция; Териториалния областен офис към Националната служба за съвети в земеделието и Регионалния център към Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Членуването в Областния съвет по животновъдство е свободно и безвъзмездно. Всеки желаещ животновъд може да стане член и да присъства на месечните срещи.