Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) подаде към Министерството на земеделието и храните и ДФ „Земеделие” данните за броя говеда, овце-майки и кози-майки, регистрирани в Системата за идентификация и регистрация на животните към референтите дати за изплащане на субсидии за глава животно. До 28 февруари 2009 г. беше срокът, в който фермерите трябваше да актуализират в информационната система данните за животните, които отглеждат, съобщиха от службата.

 

Общият брой на регистрираните в системата към 28 февруари т.г. крави, мъжки животни и телета (без биволи) в стопанства с най-малко 5 броя такива животни е 602 803 броя, отглеждани в 38 879 стопанства. Козите майки в стопанства с над 20 такива животни, регистрирани в системата към същата референтна дата, са общо 108 498 броя в 2 006 стопанства. 1 151 083 са овцете майки в 15 481 стопанства с над 20 броя такива животни, регистрирани в системата на НВМС към 1 октомври 2008 г., когато е референтната дата за изплащане на субсидиите за овце-майки.