Националната служба по зърното ще прави единен регистър на обектите за съхранение на зърно в страната, съобщиха за Фермер.БГ от НСЗ. Електронният регистър ще е готов до 1 година.
 
Чрез създаването на единен регистър на обектите за съхранение на зърно ще се осигури по-ефективно взаимодействие между НСЗ, производителите и търговците на зърно.
 
Изпълнението на проекта ще допринесе за създаване на Единен регистър на обектите за съхранение на зърно в условията на оперативна съвместимост с регистъра на земеделските производители и въвеждане на електронна административна услуга „Приемане на декларация и вписване на обстоятелства по отношение на съхраняваното количество зърно по видове в публичните складове, зърнохранилища и другите обекти за съхранение на зърно“.

Регистърът ще бъде създаден по проект с европейско финансиране „Създаване на информационно-комуникационна среда в системата на Националната служба по зърното (НСЗ) в условията на оперативна съвместимост“, финансиран по ОП „Административен капацитет“ 2007 – 2013 г.. Общата стойност на проекта възлиза на 300 653,00 лева.
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!