През януари 2014 г. износът на България за трети страни като цяло намалява с 22.1% спрямо същия месец на 2013 г. и е в размер на 1.1 млрд. лева, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). В същото време анализите сочат, че при износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през януари 2014 г. в сравнение със същия месец на 2013 г. най-голям ръст е отбелязан в сектор "Храни и живи животни" (6.8%).

 

Според НСИ, основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединените арабски емирства, Сингапур, Руската федерация и бившата югославска република Македония, които формират 55.5% от общия износ за трети страни. Вносът на България от трети страни през януари 2014 г. намалява с 2.0% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 1.6 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Египет.

 

При вноса от трети страни най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (203%). През януари 2014 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 3.1 млрд. лв. и спрямо същия месец на предходната година износът намалява с 10.9%. През януари 2014 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 3.9 млрд. лева, или с 5.6% повече спрямо същия месец на предходната година.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!